Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

 

 

 

Undervisning 2018 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 

 2018-02-17 !


 

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Trons lydnad ärar Gud
 (Ca 45 min.)

 

 

 

Rom. 1:1-5, Rom. 16:25-27,
Rom. 15:18-19, Hebr. 12:1-4,
Ef. 5:27, 1 Joh. 3:1-6,
1 Joh. 4:16, 1 Joh. 3:22-24,
Hebr. 11:8, 2 Kor. 10:6,
2 Kor. 6:14-18, Joh. 14:15,
Joh. 14:21, 23.

 

 

 2018-01-20

 
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Del 1: Att vara kristen är
 att uppenbara Kristus

  (Ca 22 min.)

 

 

 Matt. 5:11-12, Matt. 7:21-23,
 2 Kor. 4:10-12, 2 Kor. 12:9-10
.

 

 2018-01-20
 

 

 

 Del 2: Bara Jesus
 (Ca 39 min.)

 

 Kol. 3:2-4, Hebr. 11:27,
 Hebr. 12:2-3, Joh. 14:9-10
.
     


Till sidans topp.