Välkommen till efraim.se

Startsida


             

Information om
   mötestider:

För närvarande är inga
offentliga möten inplanerade.


Lyssna:

- Församlingens ärevarv !
  
Undervisning 2020-01-19

- Att kämpa trons goda kamp
 
 Undervisning 2019-12-29

- Ha tro på Gud
  
Undervisning 2019-12-08

- Israel och församlingen 
  
Undervisning 2019-11-24

- Jesus kommer snart 
  
Undervisning 2019-10-27

- Störst av allt är kärleken  
  
Undervisning 2019-10-06

- Att uppenbara Guds närvaro
 
 Undervisning 2019-09-01

- Varför är vi här?
  
Undervisning 2019-06-15

- Trons goda kamp
  
Undervisning 2019-06-01

- Ståndaktighet
  
Undervisning 2019-05-04

- Del 1: Uppståndelseliv
   Undervisning 2019-04-22

- Del 2: Kristus är vårt löftesland
   Undervisning 2019-04-22

- Att vandra i umgängelse med Gud
   Undervisning 2019-04-06

- Kristus är vårt liv
  
Undervisning 2019-03-02

- En övermåttan härlig väg
  
Undervisning 2019-02-02

- Närmare Gud, till dig
  
Undervisning 2019-01-05

- Ett rättvänt sinne
  
Undervisning 2018-08-26

- Alltings mening är förening
 
 Undervisning 2017-12-10


Kontakt

www.efraim.se administreras av
Ann-Margret Wolff