Välkommen till efraim.se

Startsida


            In English

Information om
    mötestider
 
 

Lyssna:

- Alltings mening är förening !
 
 Undervisning 2017-12-10

- Lemmar varandra till tjänst
  
Undervisning 2017-11-25

- Trons vila

  
Undervisning 2017-11-21

- En fördjupad relation med Gud
  
Undervisning 2017-10-29

- Jesus, Guds vilja
 
Undervisning 2017-10-03

- Att tro evangelium är lydnad
  
Undervisning 2017-09-23

- Att låta Gud få vara ordet
  i våra liv.

 
Undervisning 2017-09-03

- Bröllopsförberedelser,
  redo för bröllop

 
Undervisning 2017-08-06

- Varför övergav Gud Jesus?
  
Undervisning 2017-07-02

- Del 1: Att övervinna eller övervinnas
 
Undervisning 2017-06-10

- Del 2: Att vinna seger
  Undervisning 2017-06-10

- Att bli hans Sons avbild
 
 Undervisning 2017-04-29

- Kampen om våra själar
  
Undervisning 2017-04-29

- Gud är god
   Undervisning 2017-04-08

- Att vara Jesu vittne - del 1
 
Undervisning 2017-03-18

- Att vara Jesu vittne - del 2
 
Undervisning 2017-03-18

- Kristi ord skapar tro
  Undervisning 2017-02-04

- Pappabarn
  
Undervisning 2017-01-07

 - Låt dig älskas av Gud
  
Undervisning 2016-12-10


Kontakt

www.efraim.se administreras av
Ann-Margret Wolff