Välkommen till efraim.se

Startsida


            In English

Information om
    mötestider
!    
 

Lyssna:

- Del 1: Alla dagar är nådesdagar !
  
Undervisning 2018-08-04

- Del 2: Gud vill stadfästa sitt ord !!
  
Undervisning 2018-08-04

- Tron på Jesus
  
Undervisning 2018-06-30

- Att vara en representant för Kristus
 
Undervisning 2018-06-16

- En enda ny människa
  
Undervisning 2018-06-02

- Av nåd genom tro
 
 Undervisning 2018-05-27

- Del 1: Att få själen
   i harmoni med Gud

  
Undervisning 2018-05-05 

- Del 2: Vidga ditt hjärta
  
Undervisning 2018-05-05

- Tro, hopp och kärlek
  
Del 1: Att bygga upp ett arbete på Guds sätt.
 
Undervisning 2018-04-21

- Tro, hopp och kärlek
  
Del 2: Att leva var dag till Guds ära.
  
Undervisning 2018-04-21

- Låt dig älskas
 
Undervisning 2018-04-15

- Del 1: Ett lydaktigt sinne
  
Undervisning 2018-03-17

- Del 2: Gud söker sitt folk  
  och om äktenskapets betydelse

 
Undervisning 2018-03-17

- Trons lydnad ärar Gud
  
Undervisning 2018-02-17

- Del 1: Att vara kristen är
  att uppenbara Kristus

 
Undervisning 2018-01-20

- Del 2: Bara Jesus
  
Undervisning 2018-01-20

- Alltings mening är förening
 
 Undervisning 2017-12-10

- Lemmar varandra till tjänst
  
Undervisning 2017-11-25

- Trons vila
  
Undervisning 2017-11-21

- En fördjupad relation med Gud
  
Undervisning 2017-10-29

- Jesus, Guds vilja
 
Undervisning 2017-10-03

- Gud är god
   Undervisning 2017-04-08

- Kristi ord skapar tro
  Undervisning 2017-02-04

- Pappabarn
  
Undervisning 2017-01-07


Kontakt

www.efraim.se administreras av
Ann-Margret Wolff