Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5,
 Judas´brev, Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018

 2019

2020 -  2021

 

Undervisning 2017 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
 

 2017-01-07

 Från undervisning i
 Agape församling, Solna:

 Pappabarn
   (Ca 46 min.)

 

 Upp. 19:10, Joh. 5:19, 30.
 Joh. 12:49-50, Matt. 7:22-23,
 Joh. 10:37-38, Joh. 17:21-23,
 Rom. 8:15.

 


 
 2017-02-04
 
 Barkarby - forts. bibelundervisning

Kristi ord skapar tro
 (Ca 60 min.)

 2 Kor. 1:3-11, Jak. kapitel 2,
 Jak. 1:23-25, Rom. 8:4, Gal. 2:20,
 Jak. 1:6-7, Mark. 11:23-24,
 Jes. 26:3, Jak. kapitel 3.

 
 

 2017-03-18  


Från undervisning och bönedag i
Tycke Friförsamling:
 

Att vara Jesu vittne - del 1
 (Ca 43 min.)
 

 

Apg. 1:8, Rom. 6:11,
Rom.11:36, 2 Kor. 5:15,
Kol. 1:16-17, Luk. 9:23-25.

 2017-03-18
 

Att vara Jesu vittne - del 2
 (Ca 40 min.)
 

Joh. 5:19, 30. Apg. 20:24,
Hebr. 4:2, Apg. 21:10-13,
2 Kor. 4:5-11, 2 Kor. 12:9-10,
Fil. 1:20-21, 1 Kor. 6:19-20.

 
 2017-04-08
 
Barkarby - forts. bibelundervisning

Gud är god
(Ca 72 min.)

 


Hebr. 12:2-3, 1 Petr. 3:7,
Jak. kapitel 4, Jak. 1:7-8,
Jak. kapitel 5, Judas´ brev,
Ps. 119:30, 1 Kor. 10:5,
Fil. 3:2, Joh. 14:23-24.

 

 2017-04-29
 

Undervisningsdag "Kristus i oss, vårt härlighetshopp"
i Kastalakyrkan, Kungälv

Del 1:

Att bli hans Sons avbild
(Ca 55 min.)
 Rom. 8:29, Gal. 2:20,
Jak. 5:14, Kol. 1:26-27,
Joh. 5:19, Joh. 5:30,
Joh. 12:49, Joh. 14:9-10
.
 2017-04-29  
 
 

Del 2:

Kampen om våra själar
(Ca 55 min.)

 

 

Luk. 9:23, 1 Petr. 1:22,
1 Petr. 1:9, Fil. 2:12,
Matt. 7:22-23, 1 Joh. 3:1-3,
Hebr. 12:1-11, Fil. 3:10,
Matt. 6:33, Joh. 14:21, 23-24.
1 Petr. 3:7, 1 Joh. 3:22-24,
1 Joh. 4:16, Ef. 3:14-19
.

 2017-06-10


 
Undervisningsdag
i Zinkgruvans Frikyrkoförsamling

Del 1:

Att övervinna eller övervinnas
(Ca 60 min.)
 


Rom. 12:21, 1 Joh. 5:4-5,
Joh. 16:33, Gal. 2:20,
2 Kor. 12:8-10, 2 Kor. 4:10-11,
1 Joh. 2:13-14, Joh. 15:7,
Joh. 1:5, Joh. 8:12,
1 Kor. 6:12, Rom. 6:11-18,
2 Petr. 2:15-19.

 2017-06-10  
 

 

 

Del 2:

Att vinna seger
(Ca 48 min.)
 

 

 


1 Joh. 3:1-3, 6. 1 Joh. 2:27-29,
1 Joh. 3:22-24, 2 Kor. 1:20,
1 Petr. 3:7, Joh. 14:21-23,
1 Joh. 5:3, Jak. 1:2-18,
Jak. 4:7. 1 Kor. 13,
Upp. 2:7, 17, 26.
Upp. 3:5, 12, 21. Upp. 12:11,
Upp. 17:14, Upp. 12:10.

 
 


 2017-07-02
 

 

 Från undervisning i
 Agape församling, Solna:

Varför övergav Gud Jesus?
(Ca 68 min.)

 

Jes. 53:1-12, Jes. 26:3,
1 Petr. 2:22-25, Gal. 3:13-14,
Gal. 3:26-29, Rom. 6:1-18,
Rom. 7:1-6, Fil. 3:10-21.
 


 2017-08-06 
 

 

 Från undervisning i
 Agape församling, Solna:

Bröllopsförberedelser, redo för bröllop
(Ca 38 min.)

 

Upp. 19:7-8, 2 Kor. 11:2-3,
Kol. 3:2, Fil. 2:12,
Matt. 7:24-27, 1 Kor. 3:11-15,
2 Kor. 5:10, Upp. 12:10.
 

 
 2017-09-03

 


Från undervisning och välkomnande av nytt pastorspar i Agape församling, Solna:

Att låta Gud få vara ordet i våra liv.
(Ca 27 min.)
 

 

Rom. 6:10-11, 1 Kor. 6:19-20,
Rom. 12:1-2, Joh. 17:22-23,
Joh. 5:19, 30. Joh. 6:54-57, 63.
Joh. 14:9-12.

 

 
 2017-09-23
 Barkarby - forts. bibelundervisning:

Att tro evangelium är lydnad.
 (Ca 49 min.)


Gal. 2:20, Rom. 6:10-11,
Rom. kapitel 9, Rom. 10:3.

Tidigare undervisning från
Romarbrevets kapitel - klicka här ...
 
 

 2017-10-03
 


Från undervisning i Baptistkyrkan, Uppsala:

Jesus, Guds vilja.
(Ca 43 min.)


 

Ords. 4:20-22,
1 Petr. 2:24-25, 2 Petr. 1:4,
Jes. 26:12.

 

 2017-10-29


Från söndagsmöte i Filadelfiaförsamlingen Degerfors:

En fördjupad relation med Gud.
(Ca 45 min.)


 

 


 

 2017-11-21
 


Från undervisning i Baptistkyrkan, Uppsala:

Trons vila
(Ca 33 min.)
 1 Kor. 15:10, Joh. 5:19,
Joh. 14:10, Kol. 1:27,
Hebr. 3:7-19, Hebr. 4:1-11,
Rom. 4:18-21.

 

 2017-11-25

 

 

 

Barkarby - forts. bibelundervisning:

Lemmar varandra till tjänst
 (Ca 48 min.)

 

 

 


Hebr. 12:1-3, Rom. kapitel 10,
1 Kor. kapitel 4.


Tidigare undervisning från
Romarbrevets kapitel - klicka här ...

Tidigare undervisning från
1 Korintierbrevets kapitel - klicka här ... 

 2017-12-10 
 

 

 
Från undervisning i
Agape församling, Solna:

Alltings mening är förening
(Ca 50 min.)

 


Luk. 9:23-24, Luk. 14:26-27,
Joh. 12:24-26, Rom. 8:29,
Fil. 2:20-21, Fil. 3:18-21,
1 Petr. 1:22,
1 Kor. 13:4-5,
1 Joh. 3:22-24, Joh. 14:21, 23.


Till sidans topp.