Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
Se nedan.

 2019
 

  2020 -  2021
 

 

Undervisning 2018 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 


 2018-12-23

 

 


 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 En kallelse till det nya livet
 (Ca 44 min.)

 

 

 

 

 Ef. 2:4-6, Rom. 5:17,
 Fil. 3:20
,
Luk. 17:20-21,
 Rom. 12:21, 1 Petr. 3:13,
 Joh. 1:5, Gal. 6:14,

 2 Kor. 5:17,
2 Kor. 6:14-7:1,
 Fil. 2:15, Rom. 6:4-17,
 1 Petr. 4:1, Ef. 4:17-5:2,
 1 Kor. 11:31-32.


 2018-12-02

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 Del 1: Att bli vårt rätta jag
 (Ca 27 min.)

 

 
 2 Kor. 5:17, Rom. 12:2,

 Rom. 6:11, Josua 1:8.

 
 2018-12-02
 

 Del 2: Att bli vårt rätta jag
  (Ca 39 min.)
 

 3 Joh. vers 4, Jes. 26:3,
 Ef. 1:17-23, Rom. kapitel 5,
 Hebr. 5:14
.

  2018-11-04

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 Del 1: Själen måste ha en herde.
 (Ca 25 min.)


 

 
 1 Petr. 2:25, Joh. 8:31-32,
 1 Petr. 1:22, Rom. 8:5-6.

 
 2018-11-04

 Del 2: Själen måste ha en herde.
 (Ca 15 min.)

 Jak. 1:21, Mal. 4:2,
 Ps. 23.

 

 2018-10-07

 
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 Del 1: Gud reser upp ett folk
  (Ca 17 min.) Kol. 1:13, Joh. 3:16,
 Kol. 1:9-12.

 2018-10-07
 

 Del 2: Gud reser upp ett folk
  (Ca 40 min.)
 
 
Rom. 12:2, Hebr. 12:1-11,
 Fil. 3:14, 5 Mos. 8:16,
 1 Joh. 3:3
.

 

 2018-09-06
 

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

  Del 1: Själen i harmoni med anden
  (Ca 22 min.)
 

 

 

Joh. 3:16, 1 Petr. 2:24-25,
1 Petr. 1:22, Fil. 2:12,
Joh. 8:31-32.

 


 2018-09-06
 
 Del 2: Själen i harmoni med anden
  (Ca 35 min.)

Ps. 62:1-3, 6-9. Hebr. 5:14,
Kol. 3:1-3, Fil. 4:4-9,
Jak. 1:21
.
 

 

 2018-08-26

 

 Från undervisning i 
 Agape Church, Solna:

 Ett rättvänt sinne
 (Ca 37 min.)

 

 

Fil. kapitel 3, Amos 5:21-24,
Fil. 2:20-22, Fil. 1:20-24,
Kol. 3:1-3, Jak. 1:4
.

 

2018-08-04

 
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Del 1: Alla dagar är nådesdagar
 (Ca 33 min.)


1 Kor. 10:3-4, Hebr. 5:14,
Kol. 3:1-3, Hebr. 12:1-3,
Ef. 2:6-7, 10. 2 Kor. 5:10,
Jes. 53:11.
2018-08-04    
 
Del 2: Gud vill stadfästa sitt ord.
 (Ca 29 min.)

Jes. 26:3-4, Rom. 4:18-21,
Matt. 8:16-17, Jes. 53:1, 4-5, 10.
1 Petr. 2:24, Mark. 16:20,
Apg. 14:3
.
 

2018-06-30

 
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Tron på Jesus
 (Ca 26 min.)
 

 


Gal. 2:20, Jak. 5:14-16,
Joh. 10:10, 2 Kor. 1:20,
Rom. 10:17, Apg. 14:8-10,
Mark. 5:25-34, Matt. 8:16-17,
Jes. 53.


2018-06-16
 
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Att vara en representant för Kristus
 (Ca 29 min.)
 

 


1 Kor. 10:31, 2 Kor. 6:4-10,
Rom. 12:17-21, 2 Kor. 12:9-10,
Jak. 1:1-12, Jak. 4:5,
2 Kor. 10:6.

 

 2018-06-02

 Från undervisning i
 Hebrew Home Stockholm, Sollentuna

 En enda ny människa
 (Ca 40 min.)Ef. 2:8-22, 1 Petr. 2:6-10,
Rom. 4:3, 11-16. Rom. 3:28-31,
Rom. 8:4, Rom. 10:4,
Gal. 4:19, 2 Kor. 4:4-11,
Gal. 5:6, 1 Joh. 3:9,
1 Joh. 3:22-24
.
 

 2018-05-27

 Från undervisning i
 Filadelfia Västerort, Spånga

 Av nåd genom tro
 (Ca 51 min.)Ef. 2:8, Tit. 2:11-14,
Kol. 1:27, 2 Kor. 4:11,
Rom. 10:17, Rom. 1:16-17,
Hebr. 11:6, 33. 2 Kor. 1:20,
Rom. 4:18-21, 1 Joh. 3:22-24,
Gal. 5:6.


 2018-05-05
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

  Del 1: Att få själen i harmoni
 med Gud.

 (Ca 32 min.)Matt. 16:21-25, Kol. 3:1-3,
1 Petr. 1:22, Gal. 5:13-25,
Rom. 8:4-14, Ords. 4:23,
Hebr. 12:3, Ps. 123:2,
Rom. 6:4-5.
 2018-05-05
 
  Del 2: Vidga ditt hjärta.
 
(Ca 38 min.)

Fil. 2:12, Rom. 5:5,
2 Kor. 6:11-13, 1 Joh. 4:16,
1 Joh. 2:10, 1 Petr. 4:1,
Rom. 6:7-11, 14, 17-23.
1 Petr. 4:2-10, 1 Joh. 2:27-28.
  2018-04-21  
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

  Tro, hopp och kärlek
 
Del 1: Att bygga upp ett arbete
 på Guds sätt.

 
(Ca 37 min.)

 


1 Kor. 13, 1 Tess. 1:3,
Höga V. 1:1, 1 Tess. 2:3-12.
  2018-04-21
 
  Tro, hopp och kärlek
  Del 2: Att leva var dag till Guds ära.
  (Ca 39 min.)
1 Tess. 3:5-13, 1 Tess. kapitel 4,
1 Tess. kapitel 5, 2 Tess. 1:3-4.
  2018-04-15  Från undervisning i
 Agape församling, Solna:

  Låt dig älskas.
  (Ca 51 min.)

 

 

1 Joh. 4:10-16, 19.
Höga V. 1:1, 7.
Höga V. 2:4-14, 16.
Höga V. 4:8, Joh. 5:19
Joh. 5:30, Höga V. 8:6-7,
Hebr. 11:27.

 

  2018-03-17  Från undervisning och bönedag i
 Tycke Friförsamling:
 

  Del 1: Ett lydaktigt sinne
  (Ca 57 min.)

 

 

Hebr. 4, 1 Petr. 1:22,
1 Joh. 3:22-23, 2 Kor. 9:13,
Fil. 2:5-8, Joh. 14:15, 21, 23.
Joh. 21:15-18, Matt. 7:21-27.

  2018-03-17
 

 

 
  Del 2: Gud söker sitt folk
  och om äktenskapets betydelse

  (Ca 47 min.)
 
Tit. 2:14, 1 Joh. 3:3,
2 Kor. 5:1-9, Ef. 5:21-33,
1 Petr. 3:1-12, 2 Kor. 11:2,
Hebr. 11:6, Upp. 3:10-11,
Jak. 1:3-4
.

 2018-02-17


 

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Trons lydnad ärar Gud
 (Ca 45 min.)

 

 

 

Rom. 1:1-5, Rom. 16:25-27,
Rom. 15:18-19, Hebr. 12:1-4,
Ef. 5:27, 1 Joh. 3:1-6,
1 Joh. 4:16, 1 Joh. 3:22-24,
Hebr. 11:8, 2 Kor. 10:6,
2 Kor. 6:14-18, Joh. 14:15,
Joh. 14:21, 23.

 

 

 2018-01-20

 
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling, Stockholm

 Del 1: Att vara kristen är
 att uppenbara Kristus

  (Ca 22 min.)

 

 

 Matt. 5:11-12, Matt. 7:21-23,
 2 Kor. 4:10-12, 2 Kor. 12:9-10
.

 

 2018-01-20
 

 

 

 Del 2: Bara Jesus
 (Ca 39 min.)

 

 Kol. 3:2-4, Hebr. 11:27,
 Hebr. 12:2-3, Joh. 14:9-10
.
     


Till sidans topp.