Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018

 

     
  2019
 

 

2020

 

 

Undervisning 2019 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
  2019-12-29
 
 Att kämpa trons goda kamp
 (Ca 19 min.)
 
 Mark. 5:25-28, Fil. 2:12,
 Höga V. 4:12, 1 Petr. 1:22,
 Josua 1:8, Jak. 1:6,
 Mark. 11:24, 1 Joh. 5:4-5,
 Gal. 2:20, Joh. 11:40,
 Hebr. 11:5, Jes. 53:11.

 
  2019-12-08
 
 Ha tro på Gud
 (Ca 24 min.)
 
 Ef. 6:12-13, Rom. 1:17,
 Rom. 4:18-21, Hebr. 3:19,
 2 Kor. 1:20, Mark. 11:22, 24-25.
 Joh. 15:7, 11. Hebr. 11:1, 5-6.
 Rom. 10:17.

 
  2019-11-24
 
 Israel och församlingen
 (Ca 33 min.)
 
 Rom. 11:1-2, Rom. 11:11-36,
 Rom. 3:1-2, Gal. 3:6-16,
 Rom. 4:10-16, Ef. 2:11-22,
 1 Kor. 15:51-52, 1 Tess. 4:13-18,
 Upp. 3:10, Matt. 24:3 f.

 
  2019-10-27
 
 Jesus kommer snart
 (Ca 42 min.)
 
 Jes. 65:17-25, Jes. 11:6-11,
 Sak. 14:1-13, Matt. 24:1-44,
 Matt. 25:1-5, 1 Tess. 5:1-11,
 Upp. 3:7-13, 1 Tess. 4:13-18,
 1 Kor. 15:51-52, Apg. 1:6-11.

 
  2019-10-06
 
 Störst av allt är kärleken
 (Ca 27 min.)
 
 Fil. 2:12, Fil. 1:20,
 1 Petr. 1:22-23, Joh. 14:15,
 1 Joh. 3:1-3, 1 Joh. 3:22-24,
 1 Kor. 13, 1 Petr. 2:5, 9,
 Tit. 2:11-14, Matt. 5:43-48.

 
 2019-09-01
 
 Att uppenbara Guds närvaro
 (Ca 27 min.)
 
 2 Kor. 6:14-18, 1 Kor. 3:16-17,
 1 Kor. 6:19-20, Fil. 3:2-3,
 Gal. 2:20, Mark. 8:34,
 1 Joh. 4:16, 1 Petr. 1:16-17.

 

  2019-06-15

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro

 Varför är vi här?
 (Ca 38 min.)

  Delvis kraftig ljudstörning.

 


 Ef. 5:27, Ef. 1:3-5,
 1 Joh. 3:1-3, Apg. 20:24,
 Kol. 3:1-3, Mal. 4:2
.

 

 2019-06-01  
 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro

 Trons goda kamp
 (Ca 47 min.)

 

 
 Kol. 1:13, Kol. 2:15,
 Ef. 6:14-18, Rom. 6:1-18,
 Ef. 2:4-6, 2 Kor. 5:17-21,
 1 Joh. 4:17, 1 Joh. 4:16,
 Fil. 2:12, Mal. 4:2-3,
 Rom. 5:13-21.
 2019-05-04  Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro

 Ståndaktighet
 (Ca 42 min.)

 

 
 Rom. 5:3-4, Jes. 26:3-4,
 Kol. 3:1-3, Fil. 2:12,
 Jak. 1:2-4, 12. Hebr. 12:2-3,
 Hebr. 10:36-39, Hebr. 12:5-11,
 2 Kor. 6:4-10, 2 Tim. 2:11-12,
 Matt. 11:29.
   2019-04-22
 

 Från undervisning annandag påsk i
 Tempelchurch församling,
Rotebro

 
Guds rike - himlen här:

 Del 1: Uppståndelseliv
 (Ca 34 min.)


 Fil. 3:10-19, 2 Tim. 4:7,
 Fil. 3:8, Luk. 9:23-24,
 Joh. 8:31-32
.
  2019-04-22 

 

Del 2: Kristus är vårt löftesland
(Ca 43 min.)

 

 
 2 Kor. 1:20, Joh. 15:7,
 Rom. 6:1-11, 5 Mos. 8:1-16,
 5 Mos. 12:8-10, 4 Mos. 13:32-34,
 4 Mos. 14:1-4, Josua 3:5, 15-17.
 Josua 5:6-12, Rom. 5:21, 17.
 1 Sam. 17:40 ff.

 
  2019-04-06  Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 Att vandra i umgängelse med
 Gud

 (Ca 37 min.)


 

 

 Joh. 17:21-25, 1 Mos. 5:24,
 Hebr. 11:5-6, Jud. v. 14-15,
 Jak. 2:23, Fil. 3:10-14,
 2 Tim. 4:7, Rom. 4:18-21,
 2 Kor. 5:10, 1 Joh. 3:22-23.
  2019-03-02

 

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 Kristus är vårt liv
 (Ca 46 min.)

 

 
 

 Kol. 3:4, Fil. 1:21, Ps. 73:25,
 Gal. 2:20, Rom. 5:9-10,
 2 Kor. 1:20, Matt. 10:28,
 Jos. 3:16, Jes. 26:3,
 Rom. 12:1-2, Rom. 8:14,
 Rom. 8:4-5, Fil. 3:2.

  2019-02-02

 

 

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 En övermåttan härlig väg
 (Ca 47 min.)

 

  

 

 1 Kor. 12:31, 1 Kor. 13:1-7,
 1 Petr. 3:10-14, 7. 1 Joh. 3:22-24,
 1 Joh. 4:16-21, Hebr. 12:7,
 Gal. 5:6, 1 Petr. 1:22,
 1 Petr. 4:7-8.

  2019-01-05

 

 

 Från undervisning i
 Tempelchurch församling,
Rotebro:

 Närmare Gud, till dig
 (Ca 43 min.)

 

 

 1 Petr. 1:22, Gal. 5:16-26,
 5 Mos. 30:19, Rom. 8:5,
 Rom. 6:10-11, 1 Petr. 4:1,
 Gal. 5:9, 1 Kor. 5:6-8,
 2 Mos. 12:1-24.


Till sidans topp.