Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

   
  2019

   

 2020/2021
 

 

Undervisning 2020 / 2021 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
  2020-01-19
 
 Församlingens ärevarv
 (Ca 24 min.)
 
 Ef. 6:13-18, Rom. 5:17-21,
 1 Joh. 5:4-5, Jes. 26:3-4,
 Fil. 2:9-11, Mark. 16:17-20,
 Apg. 20:24, Rom. 6:11.

37 min.)

 2021-11-20 !

 

 

 

 

 

 

 

 


Att leva var dag till Guds ära
 
(Ca 37 min.)

 

 

 

 


 

 

 Rom. 11:36, Kol. 3:1-3,
Apg. 20:24, Gal. 2:20,
1 Petr. 1:22, Fil. 2:19-21,
Rom. 8:5-6, Rom. 6:10-11,
1 Kor. 6:19-20, 1 Kor. 10:31,
2 Kor. 4:7-12, 2 Kor. 12:9-10,
Hebr. 11:6, Hebr. 10:37-39,
Rom. 4:18-21.

 

 

 

 

 

 

     
     
     


Till sidans topp.