Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

 2019 
 

  2020
 

     
            
Från folkbibelskolan 2011
 i Agape Församling, Löftets kyrka, Solna.


     
Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009,
var "Kom" - ett kom ifrån Gud och syftet är att Gud vill
väcka vår kärlek till honom.


   
Klicka på länken nedan.
Det kan dröja någon minut innan ljudet startar
       beroende på att ljudfilen är stor.
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
    2011-03-08

    Folkbibelskola 1
     (ca 28 min.)

  Undervisning från Paulus andra
  brev till korintierna,
 
kapitel 1.
    2011-03-29

    Folkbibelskola 2
     (ca 30 min.)

  Undervisning från Paulus andra
  brev till korintierna,
 
kapitel 2 och 3.
    2011-04-12

    Folkbibelskola 3
     (ca 22 min.)

  Undervisning från Paulus andra
  brev till korintierna,
 
kapitel 4.
    2011-05-03

   Folkbibelskola 4
    (ca 34 min.)

  Undervisning från Paulus andra
  brev till korintierna,

 
kapitel 5.
    2011-05-17

  Folkbibelskola 5
    (ca 26 min.)
  Ojämn ljudhastighet.

  Undervisning från Paulus andra
  brev till korintierna,

 
kapitel 6.
   2011-05-31

  Folkbibelskola 6
    (ca 21 min.)
  Ojämn ljudhastighet.

  Undervisning från Paulus andra
  brev till korintierna,

 
kapitel 7.
  2011-08-23

  Folkbibelskola 7
  
(ca 26 min.)

  Ojämn ljudhastighet.

  Undervisning från bl.a. Paulus
  andra brev till korintierna,

 
kapitel 8.
 
  2011-09-13

 
  Folkbibelskola 8
    (ca 15 min.)
 

  Undervisning från bl.a. Paulus
  andra brev till korintierna,

 
kapitel 9.
 
  2011-09-27

 
  Folkbibelskola 9
     (ca 26 min.)

 

  Undervisning från bl.a. Paulus
  andra brev till korintierna,
 
kapitel 10.
 
  2011-10-04

 
  Folkbibelskola 10
   
(ca 25 min.)

 

  Undervisning från bl.a. Paulus
  andra brev till korintierna,
 
kapitel 11.
 
  2011-10-18

 
  Folkbibelskola 11
     (ca 27 min.)

 

  Undervisning från bl.a. Paulus
  andra brev till korintierna,

 
kapitel 12.
 
  2011-11-01

 
  Folkbibelskola 12
     (ca 24 min.)

 

  Undervisning från bl.a. Paulus
  andra brev till korintierna,

  kapitel 13, Fil. 3:2-3.
 
  2011-11-15

 
  Folkbibelskola 13
    
(ca 30 min.)

 

  Undervisning från Paulus
  brev till galaterna,

  kapitel 1 och kapitel 2.
 
  2011-12-20

 
 Folkbibelskola 14
   
(ca 28 min.)

 

  Undervisning från Paulus
  brev till galaterna,
kapitel 3.
 

 

                                                             Till sidans topp.