Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

  2020
 

 

 Från folkbibelskolan våren 2012
i Agape Församling, Löftets kyrka, Solna.

 Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var "Kom"
- ett kom ifrån Gud och syftet är att Gud vill väcka vår kärlek
till honom.

Klicka på länken nedan.
Det kan dröja någon minut innan ljudet startar
 beroende på att ljudfilen är stor.
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
  2012-01-10

   Folkbibelskola 1
      
(ca 32 min.)

 
  Tro på Jesus.

 
Undervisning från Paulus brev
  till
galaterna
kapitel 4 samt

   Hebr. 3:19, Hebr. 4:1-2.

  
   Undervisning från Gal. kapitel 1-3
             
     klicka här ...
  2012-01-24

   Folkbibelskola 2
       (ca 24 min.)

 
 
Undervisning från Paulus brev
  till galaterna kapitel 5.

  
 
  2012-02-07

   Folkbibelskola 3
       (ca 27 min.)

 
 
Undervisning från Paulus brev
  till
galaterna kapitel 6.

  
 
  2012-02-21

   Folkbibelskola 4
       (ca 31 min.)

 
   Kristus i oss!

  
Undervisning från Paulus brev
   till efesierna kapitel 1 och 2,
   Gal. 6:16, Gal. 3:14.

  
 
  2012-03-06

    Folkbibelskola 5
       (ca 32 min.)

   Kärleken är brudens prov.
   Undervisning från Paulus brev
   till efesierna kapitel 3 och 4.
  2012-03-27

     Folkbibelskola 6
       (ca 31 min.)

   Att akta på Guds ord.
   Undervisning från Paulus brev
  till
efesierna kapitel 5.
  2012-04-17

    Folkbibelskola 7
       (ca 35 min.)

   Jag är skapad för Jesus.
   Undervisning från Paulus brev
   till efesierna kapitel 6.

 2012-05-08

   Folkbibelskola 8
       (ca 36 min.)

  Följ Jesus.
  Undervisning från Paulus brev
  till
filipperna kapitel 1.

 2012-05-22

   Folkbibelskola 9
     
(ca 25 min.)

  Var så till sinnes som Kristus
  Jesus var
.

  Undervisning från Paulus brev
  till filipperna kapitel 2.

 2012-06-05

   Folkbibelskola 10
      
(ca 37 min.)

      Våravslutning

  Jesus är livets mening.
 
Undervisning från Paulus brev
  till
filipperna kapitel 3.Till sidans topp.