Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

  2020
 

              
Från helandeskolan 2011

             i Agape Församling, Löftets kyrka, Solna.

    
Klicka på länken nedan. Det kan dröja någon minut innan ljudet startar
       beroende på att ljudfilen är stor.
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
   2011-03-08

   Helandeskola 1
     
(ca 36 min.)

  Ordet är medicin och läkedom
   för hela kroppen.

  Bl. a. Ordsp. 4:20 -22
.
    2011-03-29

    Helandeskola 2
      
(ca 40 min.)

  Undervisning om Guds offerlamm
  och
Jesu
blod. Bl.a. 2 Mos.12:5-9,
  1 Kor.5:7, 1 Petr. 1:18-22.
    2011-04-12

  Helandeskola 3
      (ca 20 min.)
    Ojämn ljudkvalitet.

  Undervisning om helande och upp-
  rättelse. Bl.a. 4 Mos. 21:5-9, Joh. 9,
  Jes. 53:4-5, 10, 1 Petr. 2:24
.
    2011-05-03

  Helandeskola 4
       (ca 20 min.)
   Ojämn ljudhastighet.

  Undervisning om välsignelse och
  förbannelse. Bl.a. 5 Mos. 28,
  Job 33:23-28, Gal. 3:13-14, Ef. 1:3-4,
  1 Petr. 2:24-25, Rom. 8:4-7
.
    2011-05-17

   Helandeskola 5
       (ca 35 min.)
  Ojämn ljudhastighet.

  Undervisning om trons vila och att
  Herren är vår läkare.
Kol. 1:13,
  2 Mos.15:26, 1 Joh. 3:22-23,
  2 Kor. 11:2-4.
   2011-05-31

   Helandeskola 6
      
(ca 19 min.)

   Ojämn ljudhastighet.

  Undervisning om att ha vårt sinne
  vänt till det som är därovan, vi är
  uppståndna med Kristus
. Kol. 3:1-4.
   2011-08-23

   Helandeskola 7
        (ca 41 min.)

  Rom. 5:17-21, 1 Joh. 5:14-15.
   2011-09-13

   Helandeskola 8
        (ca 25 min.)

  Mark. 5:21-43.
   2011-09-27

   Helandeskola 9
        (ca 38 min.)

  Matt.10:7-8, Matt.28:18-20,
  Mark.16:15-20, Luk.9:1-2,
  Luk.10:1-9, Luk.10:19-20.
   2011-10-04

    Helandeskola 10
        (ca 42 min.)

  Vad innebär det att följa Jesus?
  Matt.9: 35-38, Matt.10:1,
  Matt.10:7-8, Ef.4:1-2, Joh.13:34-35,

  Luk.14:25-35.
   2011-10-18

   Helandeskola 11
         (ca 34 min.)
     Ojämn ljudhastighet.

  Gud vill att vi skall se vårt uppdrag.
  Kol. 1:13, 1 Joh. 2:10, 1 Joh. 3:14,
  5 Mos. 30:19-20.
   2011-11-01

 
   Helandeskola 12
           
(ca 44 min.)
 

  Jesus är vår hälsa.
  Apg.10:38, Kol.1:13, Joh.15:1-11,
  Ef.5:29-30, Tit.2:11-14
.
   2011-11-15

 
   Helandeskola 13
        (ca 31 min.)
 

  Låt dig älskas av Gud.
  Ords. 3:1-8, Mal. 4:1-3, Matt. 6:33,
  1 Petr.
2:24, Joh. 14:21-23.
   2011-12-20

 
   Helandeskola 14
            (ca 29 min.)
 

  Kapitulation är att lita på Gud.
  Joh. 3:16, 1 Joh.3:16,1 Joh.4:16,
  Rom. 5:8, Joh. 6:28-29, Rom.1:17,
  Hebr. 11:6, Mark. 11:24-25,
  Ps. 103:1-3
.

 

 

Till sidans topp.