Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

  2020 -  2021
 

   

Från helandeskolan våren 2012
i Agape Församling, Löftets kyrka, Solna.


    
Klicka på länken nedan. Det kan dröja någon minut innan ljudet startar
       beroende på att ljudfilen är stor.
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
   2012-01-10

 Jesus är hälsa.
 (21 min.)

  Helandeskola 1
 
1 Petr. 2:21, Joh. 5:19,
  Joh. 5:30, Joh. 14:9-12, Joh. 15:5,
  Joh. 16:7, Joh. 16:13-15, Joh. 15:7-10.

 
    2012-01-24

 Nu är frälsningens dag.
 (27 min.)

  Helandeskola 2
  2 Kor. 1:19-20. Hebr. 4:8, 3, 9-10.
  1 Joh. 5:14-15. Kol. 2:9-10.

 
    2012-02-07  Att vara som ett källsprång i  öknen.
 
(30 min.)
  Helandeskola 3
  
Jes. 58:1-11, Joh. 15:12-14, Fil. 2:1-4,
  1 Joh. 2:10, 1 Joh. 4:7-21, 1 Joh. 3:22,
  Jes. 58:9-10, 1 Petr. 4:8, Ordspr. 10:12
.
 
   2012-02-21  Jesus, Du är mitt nu.
 
(26 min.)
  Helandeskola 4
 
Ps. 91:14,
  Kol. 3:1-3, 1 Mos. 5:24, 1 Mos. 6:9,
  Joh. 6:53-71.

 

   2012-03-06

  I Kristus har vi vårt arv.   
 
(22 min.)
  Helandeskola 5
  
5 Mos. 12:8-10, 2 Kor. 1:20, Joh. 15:7,
  Joh. 8:29-32, Jes. 53:11, 1 Joh. 2:13-14,
  Jak. 4:7, 1 Petr. 5:8.

    2012-03-27

 Att bli en ordets görare.    
 (28 min.)
  Helandeskola 6
   Apg. 20:24, Jak. 4:5-10,  Joh. 14:21,
  Joh. 14:23, Jak. 1:21-25.

 

    2012-04-17

      
 
Vakna!
  (25 min.)

 
  Helandeskola 7
   Hebr. 12:1-11.  

                                                           Till sidans topp.