Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019
 

  2020
 

     
Undervisning hösten 2012 - Klicka på länken nedan.
    
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
 2012-08-14
 
 
  100 procent bunden
   till Jesus

 
           (Ca 47 min.)
 
  Rom. 5:17-21, Rom. 6:1-16,
   Mark. 8:34-35, 2 Kor. 1:20,
   Ef. 1:3, Gal. 3:13, Fil. 2:12,
   Fil. 3:12-13, Ps. 73:25.
 2012-08-28
 
  Ära Gud med ditt liv
         
(Ca 28 min.)
  2 Sam. 12:14, Joh. 14:21-23,
   Fil. 4:1, Fil. 3:18-21,
   Fil. 4:
1-23 (hela kapitlet)
 
 2012-09-11
 
 
  Låt dig inte rubbas
  från evangelium

         
(Ca 38 min.)
  Paulus brev till kolosserna
   kapitel 1, 5 Mos. 28,
   Kol. 3:2, Kol. 2:15-17.
 2012-09-30
 
 
  Var alltid glad!  (Ca 28 min.)
   Sirkka och Vesa Kemi leder
   lovsången i slutet av
   undervisningen.
  1 Tess. 5:16-18, Hebr. 13:15,
   Fil. 4:4-7, Jak. 1:2.
 2012-10-09  
  Allt är i Kristus (Ca 33 min.)
 
  Paulus brev till kolosserna
   kapitel 2 och 3:1-3
 2012-10-30  
  Trons lydnad (Ca 39 min.)
 
  Paulus brev till kolosserna
   kapitel 3 (hela kapitlet)
 2012-11-11
 
 
  Att gå i ok med Jesus
          
(Ca 35 min.)
 
  Matt. 11:28-30, Joh. 7:38,
   Fil. 2:12-13, 1 Petr. 1:22,
   Joh. 15:10-11, Joh. 15:7,
  1 Joh. 3:22-24, 1 Petr. 3:7-12
.
 2012-11-20  
  Bli fylld med den
  helige Ande

         
(Ca 38 min.)
  Paulus brev till kolosserna
   kapitel 4 (hela kapitlet)
,
   1 Joh. 3:22-24, Joh. 8:29.
 2012-12-09   Välsignad i Kristus
   
(Predikan ca 40 min.)
  Ef. 1:3, 5 Mos. 28,
   1 Joh. 5:14-15, 2 Kor. 1:20,
   Jes. 53:11, Ef. 2:6,
   Joh. 10:10,  Jak. 4:7,
   Hebr. 12:14-24, Kol. 1:27,
   Apg. 20:32, Ef. 3:14-19,
   Rom. 1:17, Matt. 6:33,
   Gal. 3:13-14, Gal. 3:6-11
.

 
 2012-12-18  
  Att tjäna Gud i väntan
  på Jesus

       
(Ca 38 min.)
  Paulus första brev till
   tessalonikerna kapitel 1 och
   kapitel 2.

  Fortsättning på breven till
   tessalonikerna - klicka här ...

 

 2012-12-30  
  Vad är Abrahams
  välsignelse?

   
(Predikan ca 39 min.)
  Gal. 3:2, Gal. 3:5-9,
   Gal. 3:11-14
, 5 Mos. 28,
   Gal. 3:21-22, Gal. 3:29,
   Rom. 8:32, Rom. 4:16-25,
   Ef. 6:10-18.Till sidans topp.