Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

 2020
 

 

Undervisning hösten 2013 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)

  2013-08-17
 
    Nåd.
     (Ca 48 min.)       
 1 Kor. 1:17-18, Rom. 1:16-18,
 Rom. 5:9-10, Rom. 5:15-21,
 Rom. 4:11, 2 Kor. 1:20,
 Gal. 3:22, Tit. 2:11-14,
 Apg. 13:38-52.
  2013-09-07
 
   
    Gudsfruktan gagnar till allt.

     (Ca 51 min.) 
      
 1 Tim. kapitel 4 och kapitel 5.
 
  2013-09-28
 
    
     Sållningstid.
     (Ca 50 min.)
 
 1 Tim. kapitel 6, Luk. 16:9,
 2 Tim. 1:1-5.
  2013-10-19
 
    
     Att helt bli hans.
     (Ca 50 min.)
 
 2 Tim. kapitel 1.
  2013-11-09
 
    
     Av nåd genom tro.
     (Ca 55 min.)
 
 2 Tim. kapitel 2.
  2013-11-30
 
    
     Livets mening.
     (Ca 45 min.)
 
 2 Tim. kapitel 3 och 4.
  2013-12-21
 
    
     Ta Gud på allvar.
     (Ca 56 min.)
 
 Titus kapitel 1 och 2.

Till sidans topp.