Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019
 

  2020
 

 

Undervisning hösten 2014 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)

  2014-09-13
 
   Rulla undan otrosstenen
     (Ca 49 min.)  ..     

 Ords. 3:1-8, Ords. 4:20-22,
 Joh. 8:31-32, Joh. 15:7-11,
 Hebr. 9:13-28.
 
  2014-10-04
 
   Ordets vikt i våra liv
     (Ca 48 min.)       

 2 Tim. 3:16-17, 2 Tim. 4:1-7,
 Hebr. kapitel 10.

 
  2014-10-25
 
   Vad är tro?
     (Ca 50 min.)       

 Rom. 10:17, 2 Kor. 4:18,
 2 Kor. 5:7, Kol. 3:1-3,
 2 Kor. 1:20, Hebr. kapitel 11.

 
 
 
2014-11-15
 
   
   För vårt eviga väl

    (Ca 65 min.)        
 Hebr. kapitel 12, Job 36:7-15,
 Dan. 3:19-27, Joh. 14:15.
 
 
2014-12-06
 
   
   Välj Jesus och följ honom

    (Ca 45 min.)        
 1 Joh. 5:19, Jes. 30:15,
 
Hebr. kapitel 13, Ps. 91,
 1 Joh. 5:14-15,
 Ps. 68:20, 2 Kon. 19:35.


Undervisning våren 2015 - klicka här ... 

Till sidans topp.