Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019
 

  2020/2021
 

 

Undervisning hösten 2015 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
 2015-10-17

 
   Från bönedag i
    Tycke Friförsamling:
 

   Att förbli i Kristus, del 1
    (Ca 68 min.)  

 

      


  1 Joh. 2:27-29, 1 Joh. 4:16,
  1 Petr. 1:22, 2 Kor. 1:20,
  1 Joh. 3:22-24, Hebr. 4:1-4,
  5 Mos. 8:2, 5 Mos. 8:16,
  5 Mos. 12:8-10, Jos. 3:15-17,
  Mark. 8:34-35, Fil. 2:12,
  2 Kor. 11:2-3, Luk. 14:26

 
 2015-10-17
 
   Att förbli i Kristus, del 2
    (Ca 46 min.)       

 
  1 Kor. 13:4-7, Fil. kapitel 3


 

 2015-11-15
 
   Från undervisning i Agape
   församling, Solna:

  Få huvudet på plats
  - om omvändelse och överlåtelse
   (Ca 63 min.) 

 


  1 Tim. 1:12, Matt. 11:28-30,
  Joh. 5:19,30. Matt. 7:21,
  5 Mos. 8:2, Josua 3:5,
  Hes. 33:31-32, 1 Petr. 1:22,
  Mark. 8:34, Luk. 14:26-35,
  Josua 7:13, Jes. 58, Upp. 12.

 
 2015-12-06    Från undervisning i Klippan-
   gemenskapen, Barkarby:

  Alltid Jesus i nuet
  (Ca 52 min.) 

 


  Fil. 1:20, 1 Kor. 6:20, Ef. 4:29,
  Fil. 4:8, Ps. 139:1-4,
  Rom. 6:11, Josua 1:9,
  Joh. 15:7-10, 1 Joh. 3:22-24,
  1 Joh. 4:16.

 


Till sidans topp.