Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

  2020
 

  
Våren 2009 - lördagsbibelskola i Agape Församling,
                                                     Löftets kyrka, Solna.


Syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom.
Vårens undervisning handlar om att få rätt förhållande
med Gud genom tro och utgår från Romarbrevet.

Klicka på länken nedan. Det kan dröja någon minut innan ljudet startar
beroende på att ljudfilen är stor.
(Du behöver t ex Windows Media Player.)

 2009-01-17
 

 Bibelskola 1, del 1
 
(ca 31 min.)

 
Undervisning om
 Romarbrevet 1:1-11.

 
 
 Bibelskola 1, del 2
 
(ca 13 min.)
 2009-01-31
 
 
 Bibelskola 2, del 1
 
(ca 24 min.)
 Romarbrevet 1:12 - 3:31.
 
Lägre ljudkvalitet efter ca 26 min.
  i del 2.
 
 Bibelskola 2, del 2

 (ca 35 min.)
 2009-02-14
 
 
 Bibelskola 3, del 1

 
(ca 36 min.)
 Romarbrevet 4:1 - 5:5.
 Lägre ljudkvalitet under de
 första fyra minuterna i del 1.
 
 Bibelskola 3,
del 2
 (ca 44 min.)
 2009-02-28
 

 
 Bibelskola 4, del 1
 
(ca 31 min.)

 Romarbrevet 5:6 - 6:8.
 

 Bibelskola 4, del 2
 
(ca 28 min.)
 2009-03-14

 
 Bibelskola 5

 (ca 49 min.)

 Romarbrevet 6:1 - 7:8.

 2009-03-28

 
 Bibelskola 6
 (ca 34 min.)

 Romarbrevet 7:1 - 7:13.
 
Ljudstörning under inspelningen.

 2009-04-25
 


 Bibelskola 7, del 1

 (ca 29 min.)

 
 
Romarbrevet 7:14 - 8:16.
 

 
 Bibelskola 7,
del 2
 (ca 22 min.)
 2009-05-09
 

 
 Bibelskola 8, del 1
 
(ca 28 min.)

 
 Romarbrevet 8:12 - 8:39.
 

 Bibelskola 8, del 2
 
(ca 22 min.)
 
 2009-05-30    Bibelskola 9,
avslutn. våren 2009.
                     
Romarbrevet kapitel 9 - 10.

                     
Ljudstörning under inspelningen och kunde då ej återges via internet.

   Senare inspelning av undervisning från Romarbrevet kapitel 9 - klicka här...

   Senare inspelning av undervisning från Romarbrevet kapitel 10 - klicka här ...


 
 Undervisning hösten 2009, fortsättning Romarbrevet - klicka här ...
 


Till sidans topp.