Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

  2020
 

     
Från lördagsbibelskolan 2010-11
i Agape Församling, Löftets kyrka, Solna.


     
Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009,
var "Kom" - ett kom ifrån Gud och syftet är att Gud vill
väcka vår kärlek till honom.


     
Klicka på länken nedan.
Det kan dröja någon minut innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor. (Du behöver t ex Windows Media Player.)
 

 2010-01-16

 

 
    Bibelskola 1
  
 (ca 53 min.)
 


  Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 1.

 

 2010-0
2-06
 

 
    Bibelskola 2

    (
ca 44 min.)
 


  Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 2 - 3.

 
   
 2010-02-28
 

 

 


    Ingen ljudinspelning av Bibelskola 3. (1 Kor. kapitel 4)

Senare inspelning av undervisning från 1 Kor. kapitel 4 - klicka här ...
 


 2010-
03-20
 

 
    Bibelskola 4

    (ca 36 min.)
 


 
Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 5.

 

 2010-
04-10
 

 
    Bibelskola 5
  
 (ca 40 min.)
 


 
Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 6.

 
 2010-05-01
 

 
    Bibelskola 6
  
 
(ca 44 min.)
      Lägre ljudkvalitet.
 


 
Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 7.

 
 2010-05-22
 

    Bibelskola 7
    (ca 32 min.)
      Våravslutning


 
Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 8.

 

2010-08-21

     Bibelskola 8
   (ca 33 min.)
     Lägre ljudkvalitet.

 
  Undervisning från Paulus
  första
brev till korintierna,
  kapitel 9 - kapitel 10:10
.

 
 2010-09-11    Bibelskola 9
   (ca 46 min.)

  Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,

 
kapitel 10:10 - 11:1.

 
 2010-10-02    Bibelskola 10
    (ca 50 min.)
 
  Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,
 
kapitel 11.

 
 2010-10-23    Bibelskola 11
    (ca 48 min.)
 
  Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,
 
kapitel 12.

 
  2010-11-13     Bibelskola 12
  
(ca 31 min.)
 
  Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,
 
kapitel 13. Kärlekens lov.

 
  2010-12-04

    Bibelskola 13
  
(ca 48 min.)
   

 
  Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,
 
kapitel 14.

 
 2011-01-15

 
   Bibelskola 1
  
(ca 41 min.)
 


  Själens frälsning.
 
 2011-02-05

 
   Bibelskola 2

   (ca 45 min.)
     Lägre ljudkvalitet.


 
Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,
 
kapitel 15.

 
 2011-02-26

   Bibelskola 3
  
(ca 40 min.)


 
Undervisning från Paulus
  första brev till korintierna,
 
kapitel 16.

 

 

Till sidans topp.