Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

 2019   
 

  2020
 


Från bibelskolan hösten 2009 i Agape Församling,
                                                   Löftets kyrka, Solna.

    Syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom.
Höstens undervisning fortsätter med Romarbrevet.

Klicka på länken nedan. Det kan dröja någon minut innan ljudet startar
beroende på att ljudfilen är stor.
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 

 2009-09-05

 

 
    Bibelskola 1, del 1
 
 
(ca 50 min.)

  Undervisning om
  Romarbrevet, kapitel 11.

 2009-09
-05
 

 
    Bibelskola 1, del 2
   
(ca 6 min.)

   Psaltaren 91.
 2009-09-26

     Bibelskola 2
     (ca 50 min.)

   
  Undervisning om bl.a.
  Romarbrevet, kapitel 12.

 
Även Psaltaren 84 läses
.
 
  2009-10-17

      Bibelskola 3
   
(ca 48 min.)

       Lägre ljudkvalitet.

 
  Undervisning om bl.a.
 
 Romarbrevet, kapitel 13.
 
 2009-11-07

     
    Bibelskola 4, del 1
     (ca 48 min.)
 

 
  Undervisning om bl.a.
  Romarbrevet, kapitel 14.

 
 2009-11-07

     
    Bibelskola 4, del 2
     (ca 18 min.)
 

   Psaltaren 139:1-16.
 
 2009-11-28

     Bibelskola 5
     (ca 43 min.)


   Undervisning om bl.a.
 
  Romarbrevet, kapitel 1
5 och 16.
 


Till sidans topp.