Lyssna på undervisning med Barbro Erling
 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019
 

  2020
 

 
     
Predikan från söndagsgudstjänster våren 2012

Klicka på länken nedan.
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor. (Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
  2012-01-01   Att förenas med Jesus
 
(53 min.)
  Rom. 1:5, Rom. 6:16, Hebr. 5:8-9,
   Joh. 5:19, Joh. 5:30, Joh. 14:9-11,
   Joh. 14:20, Joh. 14:30-31,
   1 Joh. 3:24, 1 Joh.3:23,
   Joh. 14:23, Matt. 7:22-23,
   Joh. 5:39-40.
  2012-01-29
 
   Kristus i oss,
  vårt härlighetshopp

 
(40 min.)
  Hebr. 5:14, Kol. 1:25-29,
   Rom. 1:17, 2 Kor. 13:5 och 4,
   Joh. 15:5-6, Joh. 5:19,
   Matt. 25:12, Matt. 7:23,
   Gal. 2:20.

 
  2012-02-26   Livets mening
 
 (37 min.)
   Fil. 3:1-8, 2 Kor. 3:5-9,
   1 Kor. 15:10,
2 Kor. 13:5,
   Matt. 7:21-23, Kol. 3:4
.
  2012-03-18   Att leva genom Jesus
 
(28 min.)
   1 Joh. 4:9, 1 Petr. 2:5,
   Rom. 5:9-10, Joh. 6:57, Joh. 4:34,
   Joh. 6:63, Joh. 6:56, 1 Joh. 4:17,
   Fil. 2:21, Rom. 8:37
.
  2012-04-29
  Bär du ditt strå till
  stacken

 
 (36 min.)
   1 Joh. 2:27-28, 1 Joh. 2:5,
   Rom. 8:28, Joh. 14:21 och 23,
   Jak. 1:1-2 och 12, 1 Joh. 1:7,
   1 Joh. 2:10, 1 Joh. 3:2-3,
   1 Tess. 4:16-17, 1 Tess. 5:2-6,
   Fil. 3:10.
  2012-06-24   
  Samarbeta med Gud
  (28 min.)
   Rom. 5:9-10, Rom. 5:17,
   Rom. 5:21, Kol. 3:4, 2 Petr. 1:4,
   Fil. 2:21, Fil. 3:10-14, Fil. 1:20-21,
   Kol. 2:9-10.
  2012-06-28   
  Vandra i umgängelse
  med Gud

  (31 min.) Undervisning från
   sommarkonferensen.
 
  Rom. 8:29, Gal. 5:5, 2 Kor. 4:5-12,
   Mark. 8:34-36, 2 Petr. 1:4,
   Gal. 4:19, Gal. 2:19-20,
   2 Kor. 12:9-10, 2 Kor. 13:3-5,
   Joh. 6:28-29, Rom. 1:17,
   Joh. 20:21.
 2012-06-29   
  Ta ansvar för ditt liv
  inför Gud

  (44 min.) Undervisning från
   sommarkonferensen.
 
  Matt. 10:37-38, Luk. 14:25-27,
  1 Joh. 3:22-24, 1 Joh. 4:16-21,
  Joh. 8:29-32, Rom. 6:4-5, Fil. 2:12,
  Kol. 3:1-3, Rom. 11:36.
 2012-07-10  
  Tro är att räkna
  med Gud

  (ca 25 min.) Undervisning från
   sommarkväll på Agape.

 
  1 Kor. 6:19-20, 1 Kor. 7:23,
  2 Kor. 6:14-18, 2 Kor. 7:1,
  Joh. 2:14-17, 1 Petr. 4:17-19,
  Gal. 5:22-25, Gal. 5:19,
  Gal. 5:16, Joh. 14:21.


Till sidans topp.