Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019 
 

 2020
 

     
 
Undervisning våren 2013 - Klicka på länken nedan.
    
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
    
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 

 2013-01-15
 
  Allt utgår från trons vila.
       
(Ca 43 min.)
   Ef. 1:1-3, Ef. 1:17-23,
   Ef. 3:14-21, Paulus första
   brev till tessalonikerna
   kapitel 3 och kapitel 4.

 2013-01-22

 
  Trons vila är nu
          (Ca 39 min.)
   Hebréerbrevet kapitel 4,
    Paulus första brev till
    tessalonikerna kapitel 5.
 
 2013-01-29

 
  Jesus är verkligheten
         (Ca 34 min.)
   Paulus andra brev till
    tessalonikerna kapitel 1 och
    kapitel 2, Upp. 2:26.
 2013-02-12   Var Jesus trogen
         (Ca 45 min.)
   2 Tess. 2:7-8, 2 Tess. 2:3,
    2 Tess. kapitel 3 och
    Paulus första brev till
    Timoteus kapitel 1,
    1 Kor. 5:4-5, Ords. 16:32.
 2013-02-17   Vaka (Ca 42 min.)     Kol. 2:7, Dan. 11:31-35,
    Dan. 12:6-13, Kol. 2:6-8,
    2 Tess. 2:1-4; 9-10,
    1 Tim. 4:1-3, 2 Petr. 3:1-14;
    17-18, Mark. kapitel 13
.
 2013-03-05   Herren är min herde
       (Ca 40 min.)
 
    Paulus första brev till
    Timoteus kapitel 2 och
    kapitel 3 samt 1 Tim. 4:1.
 2013-03-17   Tro ger ro (Ca 37 min.)  
   Rom. 5:17, Rom. 5:21,
   Rom. 5:9-10, Rom. 6:10-13,
   Jak. 1:21-25, Jak. 2:17-20,
   Jak. 5:16, Hebr. 12:11
.
 2013-03-31   Tro och liv (Ca 45 min.)    Rom. 5:8-11, Rom. 5:17,
    Upp. 1: 4-6, Rom. 6:5-14,
    1 Mos. 2:17, Rom. 6:23,
    Hebr. 12:1-3, Jak. 1:22-25,
    Jak. 2:12-23. 
 2013-04-21
 
  Att förstå rättfärdigheten
 
(Ca 35 min.)
 
    1 Petr. 2:9, 1 Petr. 2: 4-5,
    Rom. 5:9-10,
    Joh. 5:39, Joh. 6:53-57,
    Joh. 6:63, Rom. 5:17,
    1 Petr. 2:24, Jak. 1:25,
    Jak. 2:12, Jak. 2:21-24,
    Upp. 19:8, Joh. 5:19.
 


Till sidans topp.