Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019
 

  2020
 

 

Undervisning våren 2014 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)

   2014-01-11
 
    Rent hus.
     (Ca 51 min.)       
 1 Petr. 1:5-7, 9. 1 Petr. 1:22,
 Hebr. 4:2. Fil. 2:12.
 Luk. 22:31-34, 61-62.
 Jak. 1:21. 1 Kor. 10:13.
 Hebr. 12:7-11. Gal. 4:19.
 Gal. 2:20.
   2014-02-01   
    Att hinna bli klar.

    (Ca 56 min.)
 
 Upp. 12, Matt. 11:28-30,

 
Titus kapitel 3, Filem. v. 1-6.

 
   2014-02-22   
   Se på Jesus i stället för stormen

   (Ca 36 min.)
 Filem. v. 6-25,
 Hebr. kapitel 1. 
   2014-03-15   
  
Förbli i överlåtelse i stormen
   (Ca 50 min.)
 Hebr. kapitel 2,
 2 Kor. 11:2-3, Hebr. kapitel 3.
   2014-04-05   
  
Gud bygger äkta vänskap
   (Ca 43 min.)
 Hebr. kapitel 4,
 2 Kor. 1:20, Hebr. 5:14.
   2014-04-26   
   Kom in i vilan

   (Ca 56 min.)
 Hebr. kapitel 5 och kapitel 6.
   2014-05-17   
   Nåd till helgelse

   (Ca 38 min.)
 Hebr. kapitel 7, Rom. 6:10-11,
 
Rom. 7:1-4, Jes. 26:12,
 Rom. 12:1.
   2014-06-07   
  Lita på Gud i allt

   (Ca 52 min.)
 Hebr. kapitel 8, Hebr. 9:1-12.


Fortsättning hösten 2014 - klicka här ...

Till sidans topp.