Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 16)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

           2016
 (bl. a. 2 Petr. 3,
 
Joh.breven, Jak. 1)

        2017
 (bl. a. Jak. 2-5, Judas´brev,
  Rom. 9-10, 1 Kor. 4)

2018
 

2019
 

 2020 -  2021
 

 

Undervisning våren 2015 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)

  2015-01-17
 
   Tid av frid kommer
    (Ca 42 min.)       

 1 Petr. kapitel 1,
 Hebr. 4:11, Rom. 8:4.

 
  2015-02-07
 
   Frimärkt
    (Ca 53 min.)       

 
2 Kor. 6:17-18,
 1 Petr. kapitel 2,
 Rom. 12:21, Joh. 10:10,
 1 Kor. 11:27-32.

 
  1999-08-28  
  Vem är hon som kommer
  hitupp från öknen, stödd
  på sin vän?

   (Ca 59 min.)
 
 Ljudinspelning från 1999
 om Höga Visan och bruden
.

 
  2015-02-28
 
   Gud är Gud
    (Ca 48 min.)       

 
Matt. 7:21, 1 Petr. kapitel 3,
 Ps. 66:18, Jes. 53:11,
 3 Joh. 1:4, 1 Petr. 4:6,
 1 Joh. 2:6.

 
  2015-03-21
 
   Ut ur båten
    (Ca 52 min.)       

 
2 Mos. 12:3-6,
 Matt. 28:19-20,
 Matt. 7:21-23, Matt. 7:24-25,
 Joh. 8:29-32, Kol. 1:28,
 1 Petr. kapitel 4, Rom. 6:11.

 
  2015-04-11
 
   Jesus står för dörren
    (Ca 43 min.)       
 
 
Josua 3:16,

 1 Petr. kapitel 5.

 
  2015-05-02
 
 
  Gå mot Jordan
   (Ca 52 min.)
 
 1 Kor. 15:44, Fil. 1:21,
 1 Joh. 3:3, 2 Kor. 11:1-3,
 Upp. 12:10, 2 Petr. kapitel 1.
  2015-05-23
 
  Gör er redo!
  (Ca 49 min.)
 
 2 Kor. 4:10-11. Rom. 12:2.
 Luk.14:26-27, 33. 1 Tess.
 4:16, 2 Petr. kapitel 2.

 


Undervisning hösten 2015 - klicka här ...

Till sidans topp.