Lyssna på undervisning med Barbro Erling

 
    Våren 2009
    (Rom. 1 - 10)
   Hösten 2009
   (Rom. 11 - 13)
  År 2010-2011
  (1 Kor. 1 - 16)
   År 2011
   (2 Kor.1 - Gal.3)
   Helandeskola
        2011
   
   Helandeskola
     våren 2012
    Predikan
   2010-2011
   Predikan
  våren 2012
    Våren 2012
  
(Gal.4 - Fil.3) 
   Hösten 2012
  (Fil. 4 - 1 Tess.2)
   Våren 2013
 
(1 Tess. 3 - 1Tim.4:1)
  Hösten 2013
 (1 Tim.4 - Tit.2) 
    Våren 2014
 (Tit.3 - Hebr. 9:1-12)
   Hösten 2014
 (Hebr. 9 - Hebr. 13)
  Våren 2015
 (1 Petr. 1 - 2 Petr. 2)
  Hösten 2015

 

Undervisning 2016 - Klicka på länken nedan.
 
Det kan dröja något innan ljudet startar beroende på att ljudfilen är stor.
 
(Du behöver t ex Windows Media Player.)
 
  2016-01-16
 
 Livet i Kristus
     (Ca 60 min.)  


 2 Kor. 5:17, Rom.6:10-11,
 Rom. 12:1-2, 1 Petr.1:22,
 Ef. 2:6, Rom. 6:12-13,
 Jes. 53:10, Kol. 2:15,
 Kol. 3:1-3, 2 Kor. 11:3,
 Jes. 26:3, 1 Joh. 3:22-23.

 
  2016-02-06
 
 En lydig själ
    (Ca 35 min.)
 
 Tit. 2:11-14, 1 Kor. 7:19,
 2 Kor. 5:17, 2 Petr. 1:4,
 1 Petr. 2:25, Rom. 8:6,
 1 Petr. 1:2, Ords. 21:10,
 Rom. 6:11, Jes. 53:6,
 5 Mos. 12:8, Ef. 2:6,
 Rom. 5:17, 1 Kor.15:44,
 1 Petr. 1:22, Jes. 26:3.

 
  2016-03-19
 
 I allt vara Gud till behag
    (Ca 59 min.)
 
 2 Tim. 2:15, Fil. 2:20-22,
 2 Kor. 11:1-3, Kol. 3:1-3,
 Kol. 2:12, 1 Kor. 15:44,
 Fil. 2:12, 2 Kor. 5:8-10,
 Rom. 12:1-2, Rom. 8:13,
 Jes. 50:10, Rom. 6:10-11,
 Jos. 1:8, Hebr. 12:2-3,
 Matt. 11:28-30, Fil. 1:20-21.

 
  2016-04-05    
Från undervisning i
Baptistkyrkan, Uppsala:

Ett egendomsfolk är på väg
    (Ca 58 min.)

 

 
Kol. 3:23, Kol. 1:10, Rom. 6:10,
Rom. 12:1-2, Matt. 10:37-38,
Rom. 8:5, Fil. 3:2-3, Jos. 1:9,
Kol. 2:23, Rom. 6:11-13,
Joh. 14:10, Joh. 5:19, 30.
Fil. 1:20-21.

 
  2016-04-16
Från undervisning och bönedag i
Tycke Friförsamling:
 

Välj Jesus - del 1.
Låt din själ vara ett redskap för honom.

    (Ca 60 min.)
 

Mark. 10:21-22, Luk. 14:26-27,
Luk. 14:33, Fil. 2:5-8,
Fil. 3:10, Mark. 8:34-35,
Rom. 12:1, Gal. 2:20,
Fil. 1:21-25, Hebr. 5:14,
Rom. 8:13, Joh. 14:10,
Joh. 5:19, 30. Jes. 53:11,
Kol. 1:16.
  2016-04-16
Välj Jesus - del 2.
Ta upp kampen mot synden i ditt eget liv.

    (Ca 50 min.)
 

5 Mos. 8:2, 16. Luk. 22:31-34,
1 Petr. 1:22, Hebr. 4:2,
Apg. 14:8, Hebr. 5:13-14,
Rom. 12:2, 1 Joh. 3:1-8,
Rom. 8:4-13, Fil. 3:2-3,
Matt. 23:33, Matt. 15:22-28,
Kol. 2:6-23.

 
  2016-05-07
 

 

Barkarby - forts. bibelundervisning

Ordet ska bli kött
    (Ca 48 min.)

 

 
2 Kor. 4:10-11, 2 Kor. 12:9-10,
2 Petr. kapitel 3, Jak. 1:2.

 Tidigare undervisning från
 bl a 2 Petr. kapitel 1 och 2 -
 
klicka här ...
 


  2016-05-15

 

Från undervisning i
Agape församling, Solna:

Att leva värdigt vår kallelse
    (Ca 51min.)

 

 
Matt. 7:21, 2 Tess. 1:11-12,
Ef. 1:3-4, 1 Tess. 2:11-12,
Kol. 1:9-10, Fil. 1:27,
Rom. 2:6, Jer. 17:10,
Upp. 22:12, 2 Kor. 5:10,
Gal. 2:20, 2 Tim. 2:15,
Jak. 2:20-26, Jes. 26:3.
 

  2016-06-11
 


Barkarby - forts. bibelundervisning

Min lust är Din vilja, Fader
    (Ca 47 min.)
 

 

1 Joh. kapitel 1, 1 Joh. 2: 1-14.
 


  2016-07-03
 


 


Från undervisning sommarkonferens
Agape församling, Solna:

Att leva är för mig Kristus
    (Ca 44 min.)
 

 

 

 

 Fil. 1:20-27, Fil. 1:3-6,
Joh. 5:19, Apg. 20:24,
Matt. 16:24-25, Matt. 7:21-23,
Fil. 3:2-3, Matt. 7:24-25,
1 Joh. 2:14, 8. Gal. 2:20,
Rom. 12:1-2, Ps. 119:54, 77. Joh. 14:21-23,
Job 5:26.

 

 

 


  2016-07-04
 


 


Från undervisning  sommarkonferens
Agape församling, Solna:

Vänskapen med Gud
    (Ca 49 min.)
 

 

 

Ords. 3:1-8, Ords. 4:20-27, Fil. 2:12-16,
Fil. 3:8-21, Jes. 53:11, Rom. 8:4,
Rom. 6:10-18, Rom. 13:12-14, Upp. 3:11,
Upp. 12:10.


  2016-08-13
 

 


Barkarby - forts. bibelundervisning

Lyckan är att lyda Gud
    (Ca 46 min.)

 

 


1 Joh. 2:1-12-29, 1 Joh. 3:1-10,
Rom. 8:4, 5 Mos. 8:16.


 
     


Till sidans topp.